а

Заштитник грађана оценио је да је начин извештавања јавности о раду Министарства унутрашњих послова потребно прилагодити специфичним потребама деце жртава и препоручио Министарству унутрашњих послова да обезбеди да се приликом обавештавања јавности о раду Министарства унутрашњих послова не износе лични подаци о детету жртви, нити било које чињенице које самостално или у вези са другим познатим и/или саопштеним чињеницама могу открити и/или значајно допринети откривању идентитета деце жртава.