а

Центар за социјални рад Инђија је пропуштањем да одлучи о изузећу стручног радника за кога је постојао законски основ за изузеће, непоштовањем најбољих интереса детета и стандарда стручног рада и неблаговременим и неефикасним поступањем повредио начела законитости и правилности рада на штету права и интереса детета.