а

Поступањем Заједнице музичких и балетских школа Србије повређено је начело законитости у вршењу јавних овлашћења и право већег броја деце – ученика на квалитетно образовање и поштовање њихових најбољих интереса. Заштитник грађана утврдио да је Заједница музичких и балетских школа супротно законским одредбама донела одлуку о обавезној уплати котизације и „додатних котизација“ за учешће ученика на овогодишњем републичком такмичењу у Београду и Новом Саду.