а

Градски центар за социјални рад - Одељење Нови Београд, упркос сазнањима о злостављању и занемаривању деце и породичном насиљу, није предузело одговарајуће и благовремене мере и активности и начинило ради заштите деце, а у спровођењу активности није поштовало најбоље интересе детета и стандарде стручног рада.