а

Центар за социјални рад А. пропустио је да предузме мере и активности ради заштиту детета од насиља и сексуалног злостављања, а дете је и поред обавештења другог државног органа (Центра за социјални рад Б...) да постоји сумња да је дете жртва понављаног сексуалног злостављања, у два наврата вратио у породицу злостављача.