а

Ниво здравствених услуга које се, почев од 2011. године, пружају деци са психофизиолошким поремећајима и патологијом говора на терет средстава буџета Републике Србије, нижи је у односу на претходне године, што представља снижење постигнутог стандарда у остваривању права детета на највиши могући ниво здравствене заштите и стагнацију, па и уназађивање у остваривању циљева постављених Националним програмом превентивне здравствене заштите деце са психофизиолошким поремећајима и говорном патологијом. У Републици Србији не постоје тачни подаци о броју деце са психофизиолошким поремећајима и патологијом говора и њиховом узрасту, нити уједначено стручно мишљење о препорученом броју, учесталости и дужини трајања третмана у лечењу психофизиолошких и говорних поремећаја.