а

Полицијски службеници Полицијске управе у Нишу пропустили су да издвоје децу из средине угрожавајуће за њихов живот и психичко и физичко здравље и без одлагања обавесте надлежни орган старатељства ради организовања заштите деце, а једно од деце су  у ноћним часовима одвели на место извршења кривичног дела како би осумњичени са дететом остварио контакт.