а

Заштитник грађана је окончао поступак контроле законитости и правилности рада Центра за социјални рад Лесковац, Министарства за бригу о породици и демографију и Министарства унутрашњих послова, у случају насиља у породици, који је Заштитник грађана покренуо по сопственој иницијативи 26. новембра прошле године на основу сазнања из медија да је дошло до екстремног насиља мајке према својој малолетној деци.

Поступајући по захтеву Заштитника грађана, Министарство за бригу о породици и демографију је извршило надзор над радом Центра за социјални рад у Лесковцу, утврдило пропусте у стручном раду ЦСР Лесковац и наложило Центру предузимање конкретних радњи ради отклањања недостатака, који је поступио по свим налозима Министарства, због чега нема даљег основа за вођење поступка пред Заштитником грађана.

Комисија Министарства констатовала је да у раду ЦСР Лесковац орган старатељства није у потпуности поступао у складу са својим законским обавезама и овлашћењима утврђеним Породичним законом, Општим протоколом за заштиту деце од злостављања и занемаривања и другим законским актима. На основу анализе садржаја документације у досијеу, комисија је констатовала да је од момента евидентирања, односно сазнања о могућем насиљу у породици, изостала благовремена, целовита и континуирана интервенција органа старатељства. Изостала је посебна структуирана процена стања и статуса брачних супружника и њихове малолетне деце, процена односа унутар породице, процена организације живота породице, процена односа породице са својим породичним и другим социјалним окружењем и друге релевантне процене на основу којих би се са великом извесношћу могло закључивати о ризицима којима су чланови породице, а посебно деца, били изложени.

Надлежно министарство обавестило је Заштитника грађана да је ЦСР Лесковац известио Министарство о реализацији задатих налога и отклањању констатованих недостатака у погледу спровођења целовите процедуре у поступку заштите малолетне деце. Орган старатељства предузео је потребне радње, у складу са роковима из Закона и подзаконских аката, извршио је поновни преглед са проценом стања и потреба малолетне деце, ревидирао план рада и приступио планирању усмерене процене, како би уз помоћ стручних радника Центра, установа и служби, остварио детаљнији увид у стање корисника, имајући у виду да у породици постоји сложен склоп фактора који утичу на одлуке које убудуће треба доносити.

У извештају Министарства унутрашњих послова наводи се да је отац малолетне деце пријавио своју супругу да је у стану у коме је боравила тукла и на друге начине малтретирала децу. Увидом у спорни видео запис који је отац приложио, полицијски службеници Одсека за оперативну форензику извршили су анализу тих видео записа и написали извештај који је предат дежурном заменику Основног јавног тужиоца у Лесковцу. Тужилац се изјаснио да се у конкретном случају ради о кривичном делу насиље у породици. Након тога отац је у име своје деце, поднео кривичну пријаву против супруге, односно мајке деце. Мајка је ухапшена, а након саслушања у Основном јавном тужилаштву у Лесковцу, пуштена је да се брани са слободе. МУП је обавестио Заштитника грађана да је утврдио да је приликом провере поступања полицијских службеника у раду по пријави догађаја утврђен пропуст у раду полицијског службеника, због чега је МУП поднео иницијативу за покретање дисциплинског поступка због учињене тешке повреде службене дужности. МУП је посебно напоменуо и образложио Заштитнику грађана да деца која су жртве насиља нису додатно била изложена насиљу због пропуста у раду полицијског службеника.