а

Заштитник грађана Зоран Пашалић учествовао је данас путем видео конференције на састанку Евроазијске алијансе омбудсмана у циљу размене најбољих пракси о актуелним проблемима у заштити права младих у евроазијском региону. Састанак је одржан на иницијативу и у организацији високе поверенице за људска права Руске Федерације Татјане Николајевне Москалкове, а учествовали су омбудсмани и повереници за људска права из десетак држава евроазијске регије.

У институцији Заштитника грађана Републике Србије цео један сектор се бави правима детета, и што је веома важно јесте да у новом Закону о Заштитнику грађана предвиђена су већа овлашћења том сектору, нагласио је заштитник грађана Зоран Пашалић у свом излагању. Како је навео, у новом закону, који се управо налази у скупштинској расправи, предвиђено је и повећање капацитета сектора за права детета, а од изузетног је значаја новина да деца са навршеном десетом годином старости моћи ће лично да предају притужбу Заштитнику грађана.

Руководећи се једним од основних принципа Конвенције о правима детета, принципа партиципације деце, Заштитник грађана је пре 11 година основао Панел младих саветника Заштитника грађана, у којем су подједнако заступљени девојчице и дечаци из основних и средњих школа из свих крајева Србије и из осетљивих друштвених група. Оснивањем тог панела Заштитник грађана је хтео да укаже свим институцијама у Србији да приликом доношења одлука о правима детета увек морају да чују и мишљење деце, која ће најједноставније да објасне које су њихове потребе и проблеми, и како их решити, рекао је Пашалић. Порука панелиста је између осталог је и да деца треба више да буду заступљена у културним садржајима медија, да медији чешће приказују њихове успехе у културном и стваралачком раду, уместо да пласирају сензационалистичке садржаје о њима, указао је Пашалић.

Он је колегама из евроазијског региона говорио о овлашћењима Заштитника грађана да упућује надлежним органима препоруке и мишљења, као и да поднесе иницијативу за измене и допуне постојећих закона и прописа за унапређење рада органа јавне власти или ако сматра да је то од значаја за остварење и заштиту права грађана, па и деце и младих.

Закључак данашњег састанка биће усвајање Резолуције Евроазијске алијансе омбудсмана од стране учесника у области заштите права деце и младих у евроазијском региону.