а

b_280_0_16777215_00_images_Panelisti_2014.jpgЗаштитник грађана je овог децембра обележио десет година од оснивања Панела младих саветника Заштитника грађана, у оквиру којег је кроз укључивање деце и младих у избор тема значајних за унапређење њихових права и указивање на проблеме са којима се сусрећу, рађено на побољшању положаја деце и младих у Републици Србији.

„Захваљујемо се свим младим саветницима на доприносу који су дали учешћем у раду овог органа на остваривању и заштити права детета. Посебно се захваљујемо што сте енергијом, ентузијазмом, идејама и искреном посвећеношћу оплеменили рад ове институције и учинили да будемо још бољи“, саопштио је Заштитник грађана.

Млади саветници Заштитник грађана своје активности наставиће 2021. године кроз пројекат „Деца деци - упознај своја права“ којим ће се вршити вршњачка размена знања о правима детета и њиховој заштити, чији је покровитељ Заштитник грађана Републике Србије. У оквиру пројекта, који финансира Амбасада Бугарске у Београду, планиране су обуке младих панелиста о правима детета и вишедневна Летња школа на исту тему, а биће израђени и бројни промотивни и информативни материјали о дечијим правима.

Panelisti_o_decii_medijima_2019.jpgПримењујући у пракси један од основних принципа на којима почива Конвенција Уједињених нација о правима детета - принцип партиципације детета, Заштитник грађана је у децембру 2010. године основао Панел младих саветника Заштитника грађана и одржао први састанак са 30 дечака и девојчица из целе Србије. Панел младих саветника је тако постао облик трајног учешћа деце и младих у раду Заштитника грађана, првог државног органа у Србији који је у свој рад укључио децу.

Основна улога Панела младих саветника је да пренесу Заштитнику грађана теме које су важне деци и младима, укажу на проблеме са којима се сусрећу, представе своје ставове и покрену питања која су од значаја за побољшање положаја деце и младих у Србији. Поред тога, млади саветници промовишу право детета на слободно изражавање мишљења и учествовање у доношењу одлука које се тичу детета, упознају другу децу са правима детета и подстичу вршњаке да преузму активну улогу у унапређењу остваривања и заштите њихових права.

У Панелу младих саветника су равномерно заступљене девојчице и дечаци из свих крајева наше земље, деца из основних и средњих школа, као и деца из осетљивих група. Чланови Панела су успешно завршили обуке у организацији Заштитника грађана међу којима су обуке на теме: општа људска права, а посебно права детета, заштита од насиља, заштита од дискриминације, механизми настанка стереотипа и предрасуда, проблеми и положај деце у покрету и могућности за побољшање дечјег стандарда, затим партиципација деце, јавно заступање и подизање свести о потреби увођења законске забране телесног кажњавања деце, право на игру и слободно време, вршњачка едукација за рад са децом, вештине радионичарског рада и многе друге.

b_280_0_16777215_00_images_Sarajevo_2014-2.jpgСа друге стране, чланови Панела су учествовали на обукама и семинарима у организацији других државних органа, као и организација цивилног друштва. Млади саветници Заштитника грађана су били и предавачи на многим конференцијама на којима су представили ово стално тело Заштитника грађана које промовише партиципацију деце и причали о активностима Панела и резултатима тих активности.

Млади саветници су упознали своје вршњаке широм земље са Конвенцијом УН о правима детета и улогом институције Заштитника грађана у заштити права детета, спровели су истраживања о заштити деце и ученика од насиља у школама и о ставовима деце и младих према физичком кажњавању, а кроз акцију „Деца-деци и деца за децу“ одржали радионице са децом и младима који живе и раде на улици. Одржали су предавања о правима детета ученицима основних и средњих школа широм наше земље. Поред тога, панелисти су упутили Скупштини Републике Србије, Влади Србије, министарствима, школама и другим надлежним институцијама препоруке за побољшање положаја деце и бољу заштиту њихових права.