а

Закони и подзаконски прописи

 

Attachments:
Download this file (PORODICNI ZAKON.docx)Породични закон
Download this file (ZAKON O SOCIJALNOJ ZASTITI.docx)Закон о социјалној заштити
Download this file (ZAKON O DRUSTVENOJ BRIZI O DECI.docx)Закон о друштвеној бризи о деци
Download this file (ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRSCI PORODICI SA DECOM.docx)Закон о финансијској подршци породици са децом
Download this file (ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI.docx)Закон о здравственој заштити
Download this file (ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU.docx)Закон о здравственом осигурању
Download this file (ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA.docx)Закон о основама система образовања и васпитања
Download this file (ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU.docx)Закон о основном образовању и васпитању
Download this file (ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU.docx)Закон о средњем образовању и васпитању
Download this file (ZAKON O DUALNOM OBRAZOVANJU.docx)Закон о дуалном образовању
Download this file (ZAKON O PREDSKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU.docx)Закон о предшколском васпитању и образовању
Download this file (ZAKON O OSTVARIVANJU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZASTITU DECE, TRUDNICA I PORODILJA.docx)Закон о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља
Download this file (ZAKON O AZILU I PRIVREMENOJ ZASTITI.docx)Закон о азилу и привременој заштити
Download this file (ZAKON O UDZBENICIMA.docx)Закон о уџбеницима
Download this file (ZAKON O UCENICKOM I STUDENTSKOM STANDARDU.docx)Закон о ученичком и студентском стандарду
Download this file (ZAKON O ELEKTRONSKIM MEDIJIMA.docx)Закон о електронским медијима
Download this file (ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA.docx)Закон о јавном информисању и медијима
Download this file (ZAKON O OGLASAVANJU.docx)Закон о оглашавању
Download this file (ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE.docx)Закон о забрани дискриминације
Download this file (ZAKON O PROSVETNOJ INSPEKCIJI.docx)закон о просветној инспекцији
Download this file (KRIVICNI ZAKONIK.docx)Кривични законик
Download this file (ZAKON O POSEBNIM MERAMA ZA SPRECAVANJE VRSENJA KRIVICNIH DELA PROTIV POLNE SLOBODE PREMA MALOLETNIM LICIMA.docx)Закон о пос.мерама за спречавање...крив.дела против полне слободе према мал.лицу
Download this file (ZAKON O MALOLETNIM UCINIOCIMA KRIVICNIH DELA I KRIVICNOPRAVNOJ ZASTITI MALOLETNIH LICA.docx)Закон о мал.учиниоцима крив.дела и крив.правној заштити мал.лица
Download this file (ZAKON O POLICIJI.docx)Закон о полицији
Download this file (ZAKON O JAVNOM REDU I MIRU.docx)Закон о јавном реду и миру
Download this file (ZAKON O SPRECAVANJU NASILJA U PORODICI.docx)Закон о спречавању насиља у породици
Download this file (ZAKON O IZVRSENJU KRIVICNIH SANKCIJA.docx)закон о извршењу кривичних санкција
Download this file (PRAVILNIK O BLIZIM UPUTSTVIMA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA INDIVIDUALNI OBRAZOVNI PLAN, NJEGOVU PRIMENU I VREDNOVANJE.docx)правилник о ближим условима за утврђивање ИОП
Download this file (PRAVILNIK O BLIZIM USLOVIMA I NACINU OSTVARIVANJA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRSKU PORODICI SA DECOM.docx)Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку
Download this file (PRAVILNIK O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA PREPOZNAVANJE OBLIKA DISKRIMINACIJE.docx)Правилник о ближим критеријумима за препознавање дискриминације
Download this file (PRAVILNIK O DODATNOJ OBRAZOVNOJ, ZDRAVSTVENOJ I SOCIJALNOJ PODRSCI DETETU, UCENIKU I ODRASLOM.docx)Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету
Download this file (PRAVILNIK O PROTOKOLU POSTUPANJA U USTANOVI U ODGOVORU NA NASILJE, ZLOSTAVLJANJE I ZANEMARIVANJE.docx)Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље...
Download this file (PRAVILNIK O SMESTAJU I ISHRANI UCENIKA I STUDENATA.docx)Правилник о смештају и исхрани ученика

2019

Став ЕНОЦ о правима детета у дигиталном окружењу

Став ЕНОЦ „Обустављање притварања деце у имиграционе сврхе“

Препоруке Европске рмеже младих саветника (ЕММС)

ENOC Statement on Children's Rights in the Digital Environment

ENOC Statement on Ending Child Immigration Detention

ENYA Recommendations 

 

2018

Став ЕНОЦ о образовању деце у покрету

  ENOC Statement on the Right to Education of Children on the Move 

 

2017

Социјално укључивање деце у покрету - Препоруке Регионалног састанка Европске мреже омбудсмана за децу,

Став ENOC o свеобухватном образовању деце о личним односима и сексуалности

Препоруке Европске мреже младих саветника (EММС) o свеобухватном образовању деце о личним односима и сексуалности

Social Inclusion of Chidlren on the Move ENOC Regional Meeting Recommendations 

ENOC Statement on CSRE for all children

ENYA Recommendations on CSRE

 

2016

ENOC Statement on equal opportunities in education September 

SRSG ENOC statement September 

 

2015

ENOC position statement on Violence against children 

 ENOC statement children on the move September 

 

2014

Став Европске мреже омбудсмана за децу "Деца и мере штедње" 

 ENOC Position Statement on Children and Austerity

 

2013

Став Европске мреже омбудсмана за децу "Деца у покрету"

 ENOC Position Statement on "Children on the Move" 

 Саопштење Европске мреже омбудсмана за децу "Хитна помоћ за децу из Сирије“

 ENOC Joint Statement on urgent help for Syrian children

 

2012

Став Европске мреже омбудсмана за децу "Права деце/младих у сукобу са законом"

 ENOC Position Statement on the Rights of Children/Young People in Conflict with the Law

 

 

 

 

 

Избор препорука, коментара и смерница међународних тела и интернационалних прихваћених стандарда

На овом месту налазе се препоруке, резолуције, смернице, правила и стандарди Уједнињених нација, Економског и социјалног савета УН (ECOSOC), Комитета министара Савета Европе (CM), Парламентарне скупштине Савета Европе (PACE), Европскe комисијe против расизма и нетолеранције (ECRI) и Конгреса локaлних и регионaлних влaсти Европе (CLRA)

Општи коментари Комитета за права детета

Документа УН

Документа Савета Европе

 

 

 

 

 

Избор међународних уговора из област права детета које Република Србија још увек није ратификовала