а

Активности

Ђаци петог разреда Интернационалне школе из Београда посетили су институцију Заштитника грађана и разговарали са заменицом заштитника грађана задуженом за права детета Горданом Стевановић и њеним сарадницама Наташом Јовић и Снежаном Нешић.

Била је то прилика, да у оквиру својих школских задатака, сазнају више о правима детета, о томе ко и како штити њихова права, коме могу да се жале уколико их неко угрожава, злостваља или трпи насиље од одраслих или својих вршњака. Ђаци су се интересовали и за права деце са сметњама у развоју, за домаће и међународне прописе и документа која штите права детета.

„У Србији постоји више од 80 прописа који уређују ову област, а најважније је да се ти прописи и правила примењују. Упрово контрола примене прописа и поштовање загарантованих права, као и унапређење закона је посао ове институције", објаснила је заменица Гордана Стевановић.

Ђаци Интернационалне школе упознали су се и са начином рада Панела младих саветника, који у оквиру Институције Заштитника грађана постоји од 2010. године и окупља 30 деце и младих, узраста од 13 до 17 година.

Заменица заштитника грађана Гордана Стевановић и помоћница генералног секретара Стручне службе Заштитника грађана Наташа Јовић прате данашњи дијалог Републике Србије на заседању Комитета за права детета у Женеви.

На данашњој седници делегација Републике Србије одговараће на питања Комитета за права детета ради додатних разјашњења података датих у Другом и Трећем периодичном извештају о примени Конвенције о правима детета у Републици Србији.

Заменица заштитника грађана Гордана Стевановић и помоћница генералног секретара Стручне службе Заштитника грађана Наташа Јовић прате данашњи дијалог Републике Србије на заседању Комитета за права детета у Женеви.

На данашњој седници делегација Републике Србије одговараће на питања Комитета за права детета ради додатних разјашњења података датих у Другом и Трећем периодичном извештају о примени Конвенције о правима детета у Републици Србији.

Опширније...

Заштитник грађана је од почетка мигрантске кризе редовно и у континуитету пратио опште стање, а нарочито положај осетљивих и рањивих група, пре свега деце, жена и особа са инвалидитетом, рекла је данас заменица заштитника грађана Гордана Стевановић у Скопљу на конференцији Мреже омбудсмана за децу Југоисточне Европе (CRONSEE).

Она је на тематском састанку о улози омбудсмана у заштити деце азиланата и миграната нагласила да је проблем збрињавања избеглица веома сложен и да сви надлежни органи плански и координисано морају уложити још веће напоре, као и да им омогуће интеграцију у друштво. После обављених посета неформалним местима окупљања миграната и прихватилиштима, Заштитник грађана је сачинио 52 извештаја, кроз које је упућено 93 препорука за исправљање уочених недостатака и унапређење стања. Из области права детета и родне равноправности упућено је 17 препорука.

 

Опширније...Заменица заштитника грађана је навела да је као проблем уочено отежано идентификовање малолетника без пратње и деце која су у ризику од експлоатације, како због немогућности да се утврди узраст, тако и због језичке баријере, иако су обезбеђени преводиоци. У погледу резултата рада наших државних органа и постигнућа смо од свих међународних организација добили похвале првенствено за хитно обезбеђивање смештаја и збрињавање деце, младих, породица са децом и других рањивих група, и тако се заштити право детета на живот, опстанак и правилан развој. Заштитник грађана такође испитује реаговање надлежних органа на појаве насиља у породици, трговине људима и других кривичних дела, којима могу бити изложени жена и деца, додала је Гордана Стевановић на састанку који је организовала институција Омбудсмана Македоније у сарадњи са организацијом Save the Children.

 

Опширније...

Заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић са сарадницима одржала је данас састанак са Панелом младих саветника, обележавајући овом активношћу Међународни дан људских права и почетак рада новоизабраних чланова панела.

У раду Панела учествовали су и одлазећи чланови и чланице Панела, којима је истекао мандат у овом телу Заштитника грађана.

Заменица заштитника грађана захвалила се на учешћу одлазећим члановима, указујући да је рад Панела имао изузетан утицај и на рад Заштитника грађана, као и да је то тело препознато као пример добре праксе партиципације деце и као такав преузиман и у другим органима. Она је поздравила и пожелела добродошлицу новим члановима и указала на значајну улогу коју ће они имати у следећим годинама на промоцији права детета.

Старији чланови Панела су млађим члановима Панела говорили о Заштитнику грађана, његовој структури и раду, раду Панела и до сада спроведеним активностима. Они су новим члановима пренели и своја искуства током претходних година и значај који су активности Панела и Заштитника грађана имали за њих и њихове вршњаке.

У интерактивним активностима, нови чланови панела су се представили а са својим старијим вршњацима, заменицом заштитника грађана и њеним сарадницима размењивали своја мишљења, ставове и искуства у вези са остваривањем и заштитом права детета.

Опширније...Опширније...

Опширније...Заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић и помоћница генералног секретара Наташа Јовић представљају данас рад Заштитника грађана у области права детета, омбудсману Турске и његовим сарадницима, на скупу који је организовао УНИЦЕФ Турска у циљу јачања капацитета омбудсмана Турске у унапређењу и заштити права детета.

Заменица заштитника грађана и помоћница генералног секретара представиће надлежности и овлашћења Заштитника грађана, његову структуру и организацију, рад Панела младих саветника и праксу органа у области права детета која је изграђена у протеклих десет година.

Учешће заменице заштитника грађана и помоћнице генералног секретара уследило је након директног позива УНИЦЕФ-а Турске и резултат је препознатљивости рада Заштитника грађана у области права детета у међународним организацијама - пре свега УНИЦЕФ-а и Европској мрежи омбудсмана за децу.

Заштитник грађана Саша Јанковић и заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић честитају деци њихов празник - Светски дан детета и подсећају државне органе и друштвене организације да у остваривању и заштити права детета не може бити компромиса и да најбољи интереси детета морају имати предност над другим важним државним циљевима.

Заштитник грађана је до сада разматрао више од 3000 притужби у области права детета, органима јавне власти упућено је 608 препорукa, које су извршене у скоро 80 одсто случајева. Само ове године Заштитник грађана упутио је преко 180 препорука у циљу отклањања пропуста у заштити деце од насиља и заштити права детета на приватност, достојанство личности, квалитетно образовање и услуге социјалне и здравствене заштите.

Иако је у протеклим годинама унапређен законодавни оквир од значаја за остваривање и заштиту права детета, стање права детета и данас обележава недовољно развијен систем превенције и заштите деце од насиља, злостављања, занемаривања и искоришћавања, низак ниво партиципације детета, недовољно доступна здравствена и социјална заштита, недовољно квалитетно образовање и висок степен насиља у школама, као и бројна кршења права детета на достојанство и приватност у медијском извештавању.

Мере штедње уведене ради економског опоравка земље довеле су до укидања неких услуга намењених деци и додатно су отежале положај деце и породица, као и деце којима је потребна подршка, подсећа Заштитник грађана.

Страна 1 од 50